Greitz arkitektkontor ab     om oss ·  kontakta oss


Campus Vaxholm skolidrottshall
 

 

Campus Vaxholm skolidrottshall
-ett lyft för Vaxholmsidrotten

Vi har tidigare ritat en enklare ishall och en kombihall för tennis/badminton/innebandy/skolgymnastik vid Vaxö IP. Anläggningarna har skötts av de olika klubbarna, och till en viss del av kommunen. Samordning av verksamheterna och driften har inte kunnat genomföras fullt ut, mycket beroende på att de olika lokalerna saknar förbindelse med varandra.

I samband med att Vaxholms stad omvandlat den närbelägna gamla stabsbyggnaden till skola aktualiseras behovet av fler gymnastiksalar. Genom att förena de olika hallarna i en gemensam receptions-/cafeteria-/klubbkansli- och omklädningsbyggnad frigörs mark för ytterligare en idrottshall kopplad till anläggningen.

Vi har på uppdrag av de inblandade klubbarna gjort en idéskiss till ”Idrottens Hus” – en lätt och luftig byggnad, kanske med vissa associationer till 30-talsfunkis. Därefter har vi på uppdrag av Vaxholms stad skissat vidare och upprättat ett förfrågningsunderlag för totalentreprenad. Vaxholms stad har anslagit medel för utbyggnaden. Byggstart 2013, vi projekterar färdigt under våren.


 
Vy över entrén

Vy från Eriksövägen
flygperspektiv