Greitz arkitektkontor ab     om oss ·  kontakta oss · våra projekt  ·  aktuellt ·  länkar


  Om oss

medarbetare

Tack för oss.

Greitz arkitektkontor AB har verkat sedan 1980-talet fram till 2016. Vi har ritat bostäder, skolor, fritids- och konferensanläggningar och olika slag av publika byggnader. Ofta i känslig natur- eller kulturmiljö. Och ofta har vi deltagit i tidiga skeden, gjort idé- och utredningsskisser och upprättat detaljplaneförslag.
Kontoret startades av arkitekt Björn Greitz (KTH 1974, KKH 1988) efter en tid som stadsarkitekt i Vaxholm. Från små villa- och fritidshusuppdrag – ofta i skärgårdsmiljö - på egen hand växte kontoret till 8 medarbetare och stora beställare som Peab medförde större och spännande uppdrag som bostadsområden i t ex Visby och på Sandhamn. I Vaxholm har vi ritat t ex Hamnpaviljongen, Servicehuset Cyrillus och den nya multisportanläggningen inom ”Campusområdet”.

Åren går dock. Och Greitz arkitektkontor AB har nu avslutat sin verksamhet.

Flera f d medarbetare har fått möjlighet att arbeta vidare på GKAK arkitekter på Hamngatan 15 i Vaxholm,
www.gkak.se, bl a forne delägaren Christofer von Satzger.
 
Björn Greitz bedriver fortsättningsvis konsultverksamhet inom arkitektur och stadsbyggnad (samt även konstnärlig verksamhet i flera former) inom det nya bolaget Greitz XS AB (08-541 333 00).

Denna hemsida kommer dock att ligga kvar som ett öppet arkiv över kontorets projekt genom åren. Så småningom kommer den att länkas till Greitz XS AB.

Björn Greitz