Greitz arkitektkontor ab     om oss ·  kontakta oss · våra projekt  ·  aktuellt ·  länkar


  Nya bostäder, Sandhamn
 

 

Sandhamn – nya bostäder

Behovet av bostäder utan kapitalinsats för bofasta på Sandhamn är stort. Värmdö kommun, Eknö Hemmans samfällighetsförening och KSSS har träffat en överenskommelse om en snar byggnation av hyresbostäder. Vi medverkar i detaljplanearbetet med idéskisser, illustrationsplan och gestaltningsprogram.

Vår målsättning har varit att forma ett område som i skala, täthet, höjd, form, material och färg har en stark Sandhamnskaraktär. Smala oregelbundna gränder mellan små kvarter med små friliggande trähus utgör stommen. Byggnaderna knyts samman med små räckesförsedda trädäck/uteplatser och enkla kallförråd. Brandklassade gavlar i strategiska lägen medger en tät bebyggelse. De sinsemellan förskjutna kvarteren och områdets naturliga nivåskillnader ger en grundläggande variation i området. Ett mindre antal hus utförs som friliggande småhus.

Planförslaget baseras på enkla envånings trähus (hyreslägenheter) som i skala, form och utförande är besläktade med den ursprungliga karaktäristiska stugbebyggelsen med stående locklistpanel, sammanhållna volymer med relativt branta tegeltak, kort takfot och måttliga fönsteröppningar. Detaljplanen antogs i juni 2009. Byggstart till hösten.

 
Illustrationsplan

Fågelvy Tillbaka
En av gränderna