c

 Greitz arkitektkontor ab     om oss ·  kontakta oss · våra projekt  ·  aktuellt ·  länkar


   Aktuellt
 
2013-06-19

Anna Berglund, byggnadsingenjör, börjar hos oss 20 augusti

2012-10-31

Vi färdigställer förslag till 32 nya lägenheter i Pajala åt Fastighets AB Centur.

2012-09-17

Ny medarbetare: Benedicto Bandera.

2012-08-16 Vi påbörjar ett samarbete med Hennes & Mauritz gällande ombyggnader och nyetableringar av butiker i Sverige.
2012-08-01 Ny medarbetare: Anna Rhedin, "återbördad" till kontoret efter utvecklande år på Onark arkitekter AB.
2012-01-09 Ny medarbetare: Christofer von Satzger
2011-09-20 Ny medarbetare: Marcus von Euler
2011-08-24 Vi presenterar förslag till ny bostadsbebyggelse i Kv Ängsviolen, Södertälje.
2010-09-14 Vi påbörjar detaljplanearbetet för den nya stadsdelen Täljöviken i Österåkers kommun.
2009-11-26 Vi presenterar ett alternativt skissförslag för de nya stadsdelarna Kanalstaden och Täljöviken - Näs i Österåkers kommun.
2008-12-15 Vi flyttar till Västerhamnsplan 2 i Vaxholm.
2008-05-31 Tillsammans med PEAB vann vi markanvisningstävlingen för Kv Kolgården, Visby, ett nytt bostadsområde om cirka 110 lägenheter strax öster om Visby ringmur.