Greitz arkitektkontor ab     om oss ·  kontakta oss · våra projekt  ·  aktuellt ·  länkar


  Hamnservicekvarter, Sandhamn
 

 

Hamnservicekvarter

Vi har medverkat i detaljplanearbetet för det östra hamnområdet i Sandhamn, där  det gällt att tillgodose ovanligt många intressen och sakägare. Att göra ett förslag som skapar enighet om bryggor, sophantering, hygienbyggnader och turistservice har varit en utmaning.

Behovet av båtplatser i Sandhamn är stort. Fastboende och fritidsboende står i kö och i gästhamnen är det trängsel varje sommar. Nya pontoner i Sandhamn ger fler fasta platser och i KSSS regi skapas ett stort antal nya gästplatser på intilliggande öar.

Sophanteringen är ett annat och stort problem, likaså toaletter för alla besökare. I ett nytt servicekvarter med kyld sophantering löser vi dessa problem och får också plats med nya miljöanpassade bodar för information och försäljning. Gästhamnen får en egen hygienbyggnad öster om Seglarhotellet. Stor hänsyn har tagits till befintlig vegetation och bebyggelse.

Byggnaderna får fasader i röd träpanel, taken beläggs med rött taktegel eller grå slätplåt.

Vi har arbetat i mycket nära kontakt med Värmdö kommun, länsstyrelsen, markägaren Eknö Hemman, KSSS och Seglarhotellets ägare Viamare.

Detaljplanen antogs i juni 2009. Nya pontonbryggor kommer på plats sommaren 2009. Projektering av servicekvarteret sker hösten 2009.

 
Illustrationsplan

Fågelvy Tillbaka