Greitz arkitektkontor ab     om oss ·  kontakta oss · våra projekt  ·  aktuellt ·  länkar


  Skärgårdshus, Edholma

Skärgårdshus, Edholma, 2000

Uppdraget gällde att utforma ett hus på en fin sjötomt på ön Edholma norr om Vaxholm. Huset skulle möjliggöra boende under längre perioder året runt och ha permanentstandard. Familjens önskemål var att huset skulle ha en klar ”skärgårdskaraktär” och att pastischerande inslag som spröjsade fönster och ”snickarglädje” skulle undvikas. Husets utformning har också delvis styrts av detaljplanens förutsättningar och lekfulla inslag av ”marinarkitektur”.
Byggnaden har isolerats med ekofiber och fasaderna är målade med gul slamfärg.
En bastu vid stranden har utformats som en ”drabant” till huvudbyggnaden och här blir den marina anknytningen tydlig i formen.Huvudbyggnad

 
Bastu Interiör Tillbaka