Greitz arkitektkontor ab     om oss ·  kontakta oss · våra projekt  ·  aktuellt ·  länkar


  Kv Annexet, Rådhuset, S:ta Katarina & Laboratorn, Visby
 

 

Ombyggnad till bostäder, Visby

Mitt i Visby innerstad omvandlas just nu kvarteren S:ta Katarina 6 , Laboratorn 10, Rådhuset 6 och 7, Annexet 1, 2 och 3 till 79 bostadsrättslägenheter. Fastigheterna ägs av Peab Bostad. Kvarteren inrymmer hus med anor från medeltiden fram till 1960-tal och ligger inom det så kallade världsarvsområdet i Visby innerstad. Fastigheterna har under årens lopp inrymt polis- och rättsväsende, skola, bostäder, café, bageri och mycket annat. Under senare delen av 1900-talet har Gotlands kommuns förvaltning funnits i lokalerna.
Vårt uppdrag startade 2005 med ett skissförslag till nyttjande av fastigheterna. Vårt förslag ledde till att Peab förvärvade fastigheterna från Gotlands kommun. I början av 2008 startade projekteringen med gedigna inventeringar och utredningar av fastigheternas förutsättningar. Kontoret har sedan arbetat med bygglovhandlingar, systemhandlingar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar parallellt i olika skeden för de olika kvarteren.Vi arbetar i nära samarbete med beställare, antikvariskt sakkunnig, konsulter och myndigheter.
Vår målsättning har varit att ta till vara de unika kvalitéer som erbjuds i äldre byggnader - takhöjder, valv, välbevarade snickerier, fönsternischer mm - samtidigt som dagens krav på effektiva planlösningar, tillgänglighet, funktionalitet och komfort uppfylls. En ambition har också varit att återskapa genom åren bortbyggda kvaliteter.
Detta har resulterat i 79 helt unika lägenheter, vissa med stora kulturhistoriska värden från 1700- och 1800-tal, andra har fått en modernare gestaltning med utgångspunkt i 1950- och 60-tal. Vi har valt att tänka långsiktigt. Kök- och badrumsinredningar är tidlöst moderna och materialen är i huvudsak trä och sten.

 

Tillbaka