Greitz arkitektkontor ab     om oss ·  kontakta oss · våra projekt  ·  aktuellt ·  länkar


  Kv Kolgården, Visby
 

 

Kolgården - vunnen markanvisningstävling för bostäder i Visby 2008

Strax utanför ringmuren i Visby på fd regementsmark och granne med Riksutställningars nya byggnad ligger ett obebyggt område för vilket Gotlands kommun anordnade en markanvisningstävling, där miljökvaliteterna gavs en central roll. Markområdet förutsattes kunna delas i tre delar med olika entreprenörer. Vår uppdragsgivare Peab tilldelades hela markområdet. Första etappen, sju radhus, färdigställdes 2011. Andra etappen, fyra H-formade punkthus färdigställdes 2012, och den tredje etappen, fem lamellhus utmed Allégatan färdigställs 2013. Vi har svarat för arkitektarbete från detaljplaneunderlag till bygghandlingar.

 

 
 
Vy från söder

Situationsplan Miljöbilder Elevationer
Tillbaka