Greitz arkitektkontor ab     om oss ·  kontakta oss · våra projekt  ·  aktuellt ·  länkar


  Talludden  
 

 

Talludden – nya gotländska hus norr om Visby

Gotlands kommun utlyste våren 2003 en markanvisningstävling om nya bostäder avseende ett område ca 2 km norr om Visby – ett fantastiskt läge med havet alldeles inpå. Stor hänsyn skulle tas till platsens förutsättningar. Vi gjorde ett tävlingsförslag tillsammans med Peab och vann. Vårt förslag fick vid tävlingsjuryns utvärdering genomsnittspoängen 9 av 10 möjliga – och vi är väldigt stolta över det resultatet.

Förslaget bygger på ett antal hustyper som sätts samman i längor så att en variationsrikhet uppnås i volym och höjd. Materialen är ”grånat” trä, gavlar i vit puts på vissa ställen samt lertegelfärgade takpannor. Vi har gjort en ”mjuk” trafikseparering och behållit en del av områdets befintliga kolonilotter till fromma för hugade odlare. Förslaget innehåller ca 70 hus med ca 7000 kvm total bruttoarea. Peabs slutgiltiga markanvisning omfattar den norra delen om ca 50 hus. Området blev inflyttningsklart 2006.


 
  Tävlingsförslagets fågelperspektiv    

Situationsplan Miljöbild från området
Miljöbilder från området
Tillbaka