Greitz arkitektkontor ab     om oss ·  kontakta oss · våra projekt  ·  aktuellt ·  länkar


  Torshälls förskola

Vi har ritat en långsträckt vinkelbyggnad i ett plan anpassad till tomtens terräng. Avdelningarnas entréer vetter mot södersol och nedanförliggande lekäng - huvudentré, personalentré och varuintag mot infart och parkering.
I husets mitt ligger matsal, rörelselekrum, kök, rörelselekrum och personalutrymmen. Vi har också gjort markplaneringen och utformat lekplatsen.

Den byggbara delen av tomten sluttar kraftigt, och i både detaljplanen och kommunens program för en ny sexavdelningars förskola redovisades en byggnad med en extra sluttningsvåning som möjlig lösning. Vi bedömde detta som mindre lämpligt med avseende på entréernas placering, arbetsmiljö och tillgänglighet för funktionshindrade mm och lyckades få in alla funktioner i en enplansbyggnad med 1200 kvm byggnadsarea.

Husets arkitektur anknyter i fasadmaterial och takformer till bostadshusen i Torshäll, men har fått en lättare karaktär i detaljutformningen. Slutresultatet överensstämmer väl med våra ambitioner, dock har färgsättningen förenklats något under färdigprojekteringen.

Vy från gården
 

 

 
Vy från gården   Kapprum
   
Tillbaka