Greitz arkitektkontor ab     om oss ·  kontakta oss · våra projekt  ·  aktuellt ·  länkar


  Skärgårdstorget

Skärgårdstorget - info och saluhall m.m. i Vaxholm

Projektet "Skärgårdstorg" i Vaxholm är ett försök att knyta producenter och konsumenter av skärgårdens varor och tjänster närmare varandra - och ett huvudmål är att därigenom bidra till bättre förutsättningar för utövare av skärgårdens näringar. Den föreslagna platsen, Söderhamnen i Vaxholm, har möjlighet att utveckla goda kommunikationer såväl till sjöss som till lands för både producenter och konsumenter. Vaxholm erbjuder dessutom många andra kvaliteter, till exempel en etablerad turism och ett bra kompletterande serviceutbud.

Byggnaden består dels av en "sjöbods-/magasinslänga" med
informations-, försäljnings- och förvaringsutrymmen mm mot den nya "Skärgårdshamnen", dels av en klimatskyddad glasad "mini-saluhalls-galleria" med cafébord, utställningar och väntsalsdel mot busshållplatsen. I byggnaden inryms också lokaler för fiskberedning och utlämningslokal för beställda skärgårdsprodukter. I byggnadens södra del finns en liten övervåning med kontors- och övernattningsutrymmen för Skärgårdstorgets medlemmar/producenter.

Byggnadens utformning ska medge en funktionell och säsongsanpassad bemanning (genom tex samarbete "föreståndare"-producenter). Byggnaden kan delas upp i cafédel, torgdel och info/väntsalsdel vid behov. Under sommarhalvåret kan försäljning ske direkt mot "Skärgårdshamnen", där det också finns en bryggservering och försäljning direkt från skärgårdsproducenternas egna båtar.

Första idéskissen

Skiss 2, fasad mot vattnet
Skiss 2,  fasad mot gatan
Tillbaka