Greitz arkitektkontor ab     om oss ·  kontakta oss · våra projekt  ·  aktuellt ·  länkar


  Kv. Värnet

 

Kv Värnet – nytt radhusområde i Segeltorp, Huddinge, 2003

De 27 radhusen ligger i ett befintligt område med blandad bebyggelse. Villor – flerbostadshus, gammalt och nytt. Husen ligger i en ganska brant nordsluttning, vilket gör att nivåskillnaderna måste utnyttjas på ett bra sätt. Vi valde att använda två olika hustyper för att få bästa möjliga lösning, dels rena tvåplanshus, dels suterränghus (”ateljéradhus”).

Den speciella takutformningen bidrar till att bryta ned husens skala och skapa en intressantare miljö. Fasaderna är klädda med liggande träpanel i olika varma kulörer, taken har mjukt grå takpannor.

Alla hus har en egen uteplats och gräsyta i skyddat söderläge, hustyp A i markplanet och hustyp B med utgång från det övre planet. Mot gatan har varje hus en parkeringsplats och en mindre grönyta. Hustyp A har dessutom ett litet friliggande entréförråd. Från p-platsen leder en trappa upp till den skärmtaksförsedda entrén. Hustyp B har sitt entréförråd i suterrängplanet.

Söder om tvåplanshusen bevaras den fina skogsbacken– här finns det möjligheter till skyddade lekytor för barnen.

Hela området färdigt 2004.

Vy från öster
 

 

 
  Hustyp A

Hustyp B+A

       
Tillbaka